LanguageChange language

Lägg inte onödig energi på ditt värmesystem

ES NordFlex är ett moduluppbyggt luft-/vatten-värmepumpssystem för större fastigheter. Systemet passar lika bra för att modernisera ett befintligt värmesystem som vid nyinstallation.  

Med ES NordFlex får du sänkt energiförbrukning samt överblick och kontroll över fastighetens inomhusklimat.

Dessutom är det enkelt att skräddarsy ett värmepumpssystem som matchar fastighetens behov. Enkla men kompletta flödesbilder och verktyg för att beräkna såväl effektbehov som besparing ingår.

Så var lägger du helst din energi?

Systemets uppbyggnad

Display Display Display Display Display

Beprövad teknik

Grundkonstruktionen bygger på teknik som levererats i över 10 000 värmepumpar sedan 2009.

Energisnåla tankar

Samtliga tankar är bland de mest energisnålaste på marknaden.

Multisystem

Kan producera kyla, varmvatten och värme. Vid 60 kW eller mer kan det utföras samtidigt.

Styr och övervakning på distans

Med ett tydligt och lättanvänt gränssnitt kan styrning och övervakning av systemet ske via styrskåpets display, smart­phone eller webbläsare.

Hybridsystem

Kan kopplas till samtliga tillsatser som el, pellets, ved eller fjärrvärme.

En enkel installation
ES NordFlex möjliggör komplexa men smidiga konfigureringar för olika kombinationer av värme, tappvatten och kyla utifrån ett specifikt behov. Stöd för nödvändiga växelventiler är standard i styrsystemet. Ett utmärkt systemval för kontorsfastigheter såväl som för bostadshus med kombinerat kyl- och värmebehov.

Färdig värme i 6 steg

Genom en standardiserad metodik, ”Färdig värme i 6 steg”, kan vi på ett kostnadseffektivt sätt presentera det ES NordFlex värmepumpssystem som lämpar sig bäst för din fastighet. Det ger dig en trygg investe­ring i ett högeffektivt, öppet och framtidssäkrat luft/vatten-värme­pumpssystem som erbjuder maximal energieffek­tivi­sering. Vi utför en kostnadsfri analys av din fastighets energi­behov och befintliga värmesystem – helt utan förbindelse – och vi lämnar självklart alltid fast offert.

1

Förbrukningsuppgifter

Aktuella förbrukningsuppgifter avseende fastigheten samlas in. Det kan vara allt från fjärrvärmeförbrukning till pelletsinköp

2

Energikalkyl

En noggrann beräkning av fastighetens energianvändning genom avancerade simuleringar baserad på klimatdata från fastighetens plats genomförs.

3

Besiktning

Fastighetens befintliga värmesystem besiktas och en undersökning görs för att möjliggöra bästa möjliga systemuppbyggnad.

4

Fast offert – installerat och klart

En komplett offert tas fram - installerat och klart om så önskas. Fast totalpris inkl. projektering, projektledning, produkter och installationsarbete.

5

Projektering

Färdiga systemhandligar att bygga efter tas fram.

6

Installation, driftsättning & utbildning

Entreprenaden utförs, driftsättning sker och utbildning av ägare eller driftansvarig genomförts.

Pil upp

Stora besparingar

En energibesparing på 40–50 % är normal men kan också vara så hög som 70 %, beroende på ditt systems förutsättningar.

Display
Display Display Display Display Display

Ditt befintliga värmesystem

ES NordFlex är utvecklat för att kunna komplettera ett befintligt system, oavsett värmekälla.

Moderniserar ditt värmesystem

Grafen är ett exempel på energibesparing vid modernisering av befintligt värmesystem.

Minskad energiåtgång

Värmepumparna bidrar vid rätt dimensionering till att sänka kostnaden från den ursprungliga värmekällan till en bråkdel.

Anpassa efter dina behov

Systemet är moduluppbyggt med värmepumpar och anpassas utefter behov. Det kan även kompletteras i efterhand om behovet förändras.

Tillsats när det behövs

Den ursprungliga eller kompletterande värme-källan används enbart för att möta förbruknings-toppar i det moderniserade värmesystemet.

ES NordFlex dimensioneras efter dina behov och genererar värme med mindre energiförbrukning. Ditt tidigare värmesystem fungerar som tillsatsvärme under årets kallaste dagar.

Info Klicka på symbolerna för mer information
Pil upp

Skandinaviskt design för ett nordiskt klimat

ES NordFlex är helt utvecklat för ett nordiskt klimat. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design. I systemet ingår värmepumpar (luft/vatten), multifunktionstankar samt styr- och reglermodul. Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panaso­nic. För självklart är insidan lika viktig som utsidan.

En värmepump med nanobehandlad utomhusdel

Utomhusdelen är utrustad med de mest avancerade och pålitliga och effektivaste kompressorerna på marknaden. Förutom kompressor så innehåller utomhusdelen alla övriga komponenter som säkrar en trygg drift ned till hela -25 grader. Systemet avfrostar en nanobehandlad förångare, behovsstyrt enligt en självlärande styrprincip. Från utomhusdelen leds värmen till inomhusdelens värmeväxlare.

Värmepumpens inomhusdel - stilren och enkel att placera

Genom en högeffektiv cirkulationspump och plattvärmeväxlare säkerställs optimal värmeväxling från systemets högtempererade gas till fastighetens värmesystem. Inomhusdelen är kompakt vilket möjliggör mon­tage med begränsad tillgång på utrymme.

Maximalt utrustade tankar

Multifunktionstankarna är maximalt utrustade med tapp­vattenslingor och solfångarslinga för att flexibelt kunna användas i ett kostnadseffektivt värmesystem som omfattar både tapp­vatten, husuppvärmning samt kyla om så önskas. Tankarna har genom PUR iso­lering en mycket hög isoleringsgrad och lagrar därför effek­tivt energin från husets energisystem, vilket bidrar till att minska förbrukningen för både uppvärmningen och tappvatten.

Pil upp

100% kompatibilitet

ES NordFlex är kompatibelt med alla typer av tillsatsvärmekällor, t ex fjärrvärme, el, olja och olika former av fastbränslen. Fjärrvärme kan användas som tillsatsvärmekälla utan förhöjd rumstemperatur. Tillsatsvärmekällan används bara när det behövs, det vill säga att den ursprungliga eller kompletterande värmekällan bara används för att möta förbrukningstoppar.

Enkel och effektiv installation

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi skapat ett komplett system som innehåller mer än värmepumpar och styrning. Systemet består även av enkla, men kompletta, flödesbilder och verktyg för att beräkna hur mycket värmepumpseffekt som behövs samt hur systemet inom ramen för den befintliga styrningens många möjligheter kan konfigureras för att möta önskade behov av värme, tappvatten och kyla.

Info Mer om installation

Full kontroll – där du är.

Även när du inte är på plats i fastigheten har du full kontroll över värmesystemet – via webb, smartphone och läsplatta. Styrsystemet är utvecklat i samarbete med Jeff Electronics AB som är specialiserade på användarvänliga styrsystem och en ledande aktör på marknaden.

Display

Ett tydligt och användarvänligt gränssnitt gör det enkelt för dig att styra och övervaka värmesystemet, antingen på plats via styrskåpets display eller på distans via webb, smartphone och läsplatta.

Pil upp

Vill du veta mer?

Bosse Willegard

Säljansvarig

Kontakta Bosse på:

Telefon

0707-66 63 50

E-post

bw@energysave.se

Gå tillbaka